Ferie i Spania - Fakta om Spania

 

Mer om Spania

Spania opptar det meste av den iberiske haøvøya. Landet grenser til Atlanterhavet i vest og nordvest og til Middelhavet i sør og sørøst. I tillegg finner vi spanske øyer i Atlanterhavet (Kanariøyene) og i Middelhavet (Mallorca, Menorca og Ibiza). Spania dekker 504 782 kvadratkilometer og har over 40 millioner innbyggere.

Med sin beliggenhet i Sørvest-Europa er Spania blitt et yndet land for turister. I tillegg til sin lange kystlinje grenser Spania til Portugal i vest. Mot nordøst går grensen i Pyrineene der det meste av grensen går mot Frankrike. Nesten midt på denne grensen brytes linja av grensen mot vesle fyrstedømmet Andorra. Helt i sør peker kystlinjen ned mot Marocco (i Afrika), bare adskilt av Gibraltarstredet. Hovedstaden Madrid ligger midt i landet.

I huler nord i Spania finnes rester av bosetting som går mer enn 200 000 år tilbake i tid. Hulemaleri fra denne delen av landet stammer fra år 10 000 f.Kr. De første spor av jordbruk og husdyrhold finner man i områdene som grenser til Middelhavet. Funn fra slike samfunn kan dateres til ca. år 5 500 f.Kr. Fra ca. år 3 000 f.Kr. vokser det frem større samfunn og de neste tusenår preges av innvandring og bosetting fra ulike folkeslag. Først i 1492 ble Spania et forent land under katolsk styre. På denne tiden var Spania aktiv med å finne nytt land og samtidig forsøke å erobre områder i Europa. Spania ble en stormakt i Europa, men konflikter med England, og senere også Frankrike fratok Spania sine erobrede landområder og sin makt. 

Styreformen vi kjenner i dag stammer fra en folkeavstemming i 1978 der ny grunnlov ble godkjent og Spania ble erklært som parlamentarisk demokrati med en monark som statens overhode. Landet er medlem av EU og bruker Euro som valuta.

I det moderne Spania har jordbruk fremdeles en stor betydning. Omtrent en femdel av Spania er beiteland, og landet er en av verdens største produsenter av vin. Mye av industrien er sentrert rundt storbyene Barcelona og Madrid. Skipsbygging, stålproduksjon, kjemisk industri og fiske er viktige næringer. For mange områder er også turismen av stor betydning.

Mer om Spania

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Kontakt ferieispania.com